Systémy pro provětrávané kotvené obklady fasád. Vyrábíme a montujeme provětrávané fasády. Lícové obkladové desky vyrábíme podle zaměření ze žuly, travertinu nebo pískovce. Na objekt se potom montují pomocí kotevního systému nerezových kotev. Na takto opláštěnou budovu se může pod obklad umístit tepelná izolace a přitom se nezamezí dýchání objektu. Při dobře provedené montáži potom nedochází k odmrzání obkladu , protože není přímo spjatý s podkladní konstrukcí.

 
|